ZAGADNIENIA PRAWNE ORAZ DZIAŁALOŚĆ RZECZNICZA

W tym miejscu prezentujemy Państwu zagadnienia prawne dotyczące sytuacji osób z autyzmem oraz ich opiekunów, a także działania rzecznicze, w których uczestniczy Fundacja Toto Animo

 

Jedna dotyczy wprowadzenia dodatkowej kategorii domów pomocy społecznej - dla autystów, druga zaś wprowadzenia środowiskowych domów samopomocy typu D i E - dla autystów oraz dla nisko funkcjonujących osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pierwsza z nich została przekazana panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie po spotkaniu grupy protestujących rodziców z ministrem Wojciechem Kolarskim, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi jesienią 2015. Druga z tych propozycji została przekazana pani minister Elżbiecie Rafalskiej, a w ubiegłym tygodniu wraz z dr Katarzyną Roszewską przypomniałyśmy o niej panu ministrowi Michałkiewiczowi. Obie propozycje projektów zmiany ustawy pozostały na razie bez odpowiedzi.